top of page
European SunDo Logo5.png

Jsme sdružením praktikujících korejské umění osobního rozvoje sundo/kouksundo. Naše základna je v České republice a sdružujeme členy z evropských zemí.

Vize

V dnešním světě vidíme oporu v pravidelné praxi sunda jako cosi stabilního, k přirozenosti se navracejícího a tím korektivního. 
Tradice sunda je prastará, postup v praxi postupný, nedá se uspěchat či koupit. 

Kromě komplexní péče o tělo a ducha, které sundo poskytuje, vidíme zklidňování a zpomalování jako přínos pro dnešní životní styl každého z nás.

Mise

Praxe sunda nás navrací k našemu přirozenému bytí,  k naší základní dobrotě. Věříme, že budeme-li se cítit dobře sami se sebou, budeme disponovat potenciálem činit dobře i našemu okolí. V jakékoli podobě, která je blízká našemu srdci.

Členství

louti-1024x720.jpg
bottom of page