Instructor requirements/Požadavky pro instruktory

Instrukce v češtině níže na stránce

To become a SunDo instructor, you need to fulfill some requirements. 

The first 2 levels for instructor are:

 

A. Instructor Trainee  

For Instructor Trainee you can apply when you start your SunDo practice and then follow these steps / Pro dosažení titulu Instructor Trainee je zapotřebí splnit následující:

1. Praktikujte Sundo pravidelně - alespoň dvakrát týdně
2. Zúčastněte se alespoň jednoho třídenního retreatu v Evropě, USA nebo JIžní Korei
3. Napište esej v rozsahu 2 stran a popište, proč se chcete stát instruktorem – pošlete jej mailem mistru Kimovi,
sundo219@hanmail.net
4. Je zapotřebí uhradit 200$/ročně jako vzdálené členství v sundo komunitě. You can pay here:
http://www.sundo.org/membership/

1. Write an essay of 2 pages to explain why you want to become an instructor  – send it by email to Master Kim, at sundo219@hanmail.net
 2. Practice SunDo with regularity – two times a week
 3. Pay 200$/year as a distance member of the community. You can pay here: http://www.sundo.org/membership/
4. Attend at least one retreat of 3 days in Europe, US or South Korea.


B. Junior Instructor 

When you promote to the 3rd level, Yellow Belt, you become a Junior Instructor. 

For Junior Instructor the requirements are /
Když postoupíte do 3. úrovně cvičení (žlutý pásek), stanete se Junior Instructorem.
Požadavky jsou:

Postup na 1. úroveň (Bílý pásek) – 120 praxí  
Postup na 2. úroveň (Bílo-žlutý pásek) – 120 praxí
účast na dvou třídenních retreatech


Promotion of Level 1 (White Belt 1) – 120 practice session = 160 practice hours P
romotion of Level 2 (White Belt 2) – 120 practice session = 160 practice hours
2 retreats of 3 days each

Junior Instructor získává diplom vystavený International SunDo Association, vzdělávací neziskovou organizací v USA. 

Junior Instructor bude také registrován v KoukSunDo Federaci v Jižní Korei. 

Junior Instructor si může otevřít Sundo centrum/studio, pod vedením výše postaveného instruktora.

The Junior Instructor receives a Diploma issued by International SunDo Association, established in USA, educational and non-profit organization. 

The Junior Instructor will be also proven by  KoukSunDo Federation in South Korea. 

The Junior Instructor can open a SunDo practice center, under the supervision of a higher rank instructor.
_________________________________________________
K tomu, abyste se stali instruktory Sunda, je zapotřebí splnit následující kritéria. První dvě úrovně jsou:

A. Instructor Trainee  

Pro dosažení titulu Instructor Trainee je zapotřebí splnit následující:

1. Praktikujte Sundo pravidelně - alespoň dvakrát týdně
2. Zúčastněte se alespoň jednoho třídenního retreatu v Evropě, USA nebo JIžní Korei
3. Napište esej v rozsahu 2 stran a popište, proč se chcete stát instruktorem – pošlete jej mailem mistru Kimovi,
sundo219@hanmail.net
4. Je zapotřebí uhradit 200$/ročně jako vzdálené členství v sundo komunitě. You can pay here:
http://www.sundo.org/membership/


B. Junior Instructor 

Když postoupíte do 3. úrovně cvičení (žlutý pásek), stanete se Junior Instructorem.
Požadavky jsou:

Postup na 1. úroveň (Bílý pásek) – 120 praxí  
Postup na 2. úroveň (Bílo-žlutý pásek) – 120 praxí
účast na dvou třídenních retreatech


Junior Instructor získává diplom vystavený International SunDo Association, vzdělávací neziskovou organizací v USA. 

Junior Instructor bude také registrován v KoukSunDo Federaci v Jižní Korei. 

Junior Instructor si může otevřít Sundo centrum/studio, pod vedením výše postaveného instruktora.