top of page

Historie

Traduje se, že na konci doby ledové putovala skupina lidí směrem k  východu, kde ráno vycházelo slunce. Lidé hledali zdroj tepla a životní  síly, měli zato, že je to slunce, které je přináší. Toužili po silné  sluneční energii a začali intuitivně praktikovat cvičení ke získání  energie ze slunce (Way of Receiving Bark). V tichu slunci nastavovali  tělo a pokorně se pokoušeli přijímat energii do všech částí těla v  plynulé změně pozic. Tato praxe absorbování sluneční energie se později vyvinula do systému cvičení SunDo.

Předpokládá se, že sundo systém se plně strukturoval v neolitické době a byl součástí vzdělání, dokud nebyl přenesen do hor. 

V dávných dobách v Korei odcházeli ti, kdo aspirovali na to stát se šamany nebo duchovními do hor, aby získali schopnost komunikovat s Nebesy. Obloha, měsíc a hvězdy byly odhaleny jako životní síla, která je přítomna ve všech živých bytostech. Mělo se za to, že lidé se mohou Nebesům (vesmíru, hvězdám, slunci) přiblížit více v horách. Praxe byla přirozeně zaměřena na dech, protože vzduch byl jejich spojením s nebem, zemí a lidskými bytostmi. Pokoušeli se nadechovat více vzduchu a dýchat harmonicky. Pomalu se naučili, jak dýchat kůží, nechat nadechnutou čchi cirkulovat a posléze dosáhnout osvícení. 

Tato učení byla ústně předávána těm, kdo byli mentálně a fyzicky připraveni.

Sundu patřila velká doba rozkvětu v severovýchodní části Asie, kde  žily dávné národy Koreje, před příchodem budhismu a dalších  náboženství­, která následně nabyla v Korei dominantního postavení. V  těchto dobách všichni významní králové, učenci, politici a bojovníci  byli vychováni na praxi sunda. V průběhu času sundo ztrácelo na  popularitě, protože se lidé nebyli ochotni vystavit pro vývoj mysli a  ducha tak náročné praxi.

Učitelé sunda se poté s odevzdanými žáky uchýlili do hor, aby v praxi udrželi kontinuitu. 

V roce 1967 z hor sešel mistr Chung San (na obrázku)po dvaceti letech tréninku  sunda a přinesl praxi zpátky. Po stovkách let izolované praxe se mistři z  hor rozhodli, že je čas odhalit tajemství sunda pro užitek lidí moderního světa.

chungsan5-history-330-x300.jpg
CHS-330x300.jpg
bottom of page