O sundu

Sundo je korejské taoistické umění­ osobního rozvoje, vyvinuli jej lesní­ horští mniši. Původ Sunda se datuje zpět několik tisíc let.

V Korei se cvičení nazývá většinou kouksundo, mezinárodně sundo.

Praxe cvičení sunda: 

Při cvičení se protáhnete v řadě stretchingových pozic, páteři se dostane mnoha rotačních cviků, každá část těla se probudí k životu (zvyšuje se hybnost kyčlí­, posilují­ kotníky, zvětšuje se pružnost páteře, zásadní­m způsobem se zvětšuje síla středu těla). Při statickém dýchání má mysl možnost se zklidnit, soustředit se na dech, tělo se ustavuje do dobré fyziologie. Komplexnost cvičení Vás možná překvapí i potěší. 


Historie:

Traduje se, že na konci doby ledové putovala skupina lidí směrem k východu, kde ráno vycházelo slunce. Lidé hledali zdroj tepla a životní síly, 

měli zato, že je to slunce, které je přináší. Toužili po silné sluneční energii a začali intuitivně praktikovat cvičení ke získání energie ze slunce (Way of Receiving Bark). V tichu slunci nastavovali tělo a pokorně se pokoušeli přijímat energii do všech částí těla v plynulé změně pozic. Tato praxe absorbování sluneční energie se později vyvinula do systému cvičení SunDo.

Předpokládá se, že sundo systém se plně strukturoval v neolitické době a byl součástí vzdělání, dokud nebyl přenesen do hor. Neexistuje žádný písemný doklad, jen ústní instrukce, příběhy a učení, předáváné mistry žákům, kteří byli na výuku připraveni. 

V dávných dobách v Korei odcházeli ti, kdo aspirovali na to stát se šamany nebo duchovními do hor, aby získali schopnost komunikovat s Nebesy. Obloha, měsíc a hvězdy byly odhaleny jako životní síla, která je přítomna ve všech živých bytostech. Mělo se za to, že lidé se mohou Nebesům (vesmíru, hvězdám, slunci) přiblížit více v horách. Praxe byla přirozeně zaměřena na dech, protože vzduch byl jejich spojením s nebem, zemí a lidskými bytostmi. Pokoušeli se nadechovat více vzduchu a dýchat harmonicky. Pomalu se naučili, jak dýchat kůží, nechat nadechnutou čchi cirkulovat a posléze dosáhnout osvícení. 

Tato učení byla ústně předávána těm, kdo byli mentálně a fyzicky připraveni.

Sundu patřila velká doba rozkvětu v severovýchodní části Asie, kde žily dávné národy Koreje, před příchodem budhismu a dalších náboženství­, která následně nabyla v Korei dominantního postavení. V těchto dobách všichni významní králové, učenci, politici a bojovníci byli vychováni na praxi sunda. V průběhu času sundo ztrácelo na popularitě, protože se lidé nebyli ochotni vystavit pro vývoj mysli a ducha tak náročné praxi.

Učitelé sunda se poté s odevzdanými žáky uchýlili do hor, aby v praxi udrželi kontinuitu. 

V roce 1967 z hor sešel mistr Chung San po dvaceti letech tréninku sunda a přinesl praxi zpátky. Po stovkách let izolované praxe se mistři z hor rozhodli, že je čas odhalit tajemství sunda pro užitek lidí moderního světa.


Zdravodní benefity cvičení sunda

Lidé, kteří začnou cvičit sundo, nejčastěji uvádějí:

- lepší a hlubší spánek

- méně stavů únavy a vyčerpanosti

- více energie v každodenním životě

- soustředěnější a jasná mysl

- zlepšení flexibility těla

- úleva od emočního stresu

- lepší trávení, normální a pravidelné vylučování

- teplejší končetiny (u těch, kdo trpěli na studené ruce a nohy)

- odolnost vůči chřipce nebo rychlejší zotavení

- celkové posílení imunitního systému