5 částí cvičení sunda

Celá praxe trvá cca 90 minut.

    

1. Zahřívací cvičení

Zahřívací cvičení slouží k relaxaci, protažení, rozhýbání těla a k přípravě a dechovou meditaci. Stretchingem a zvýšením hybnosti těla se rozproudí čchi a krev. Prostřednictvím pohybu se mysl více dostane do těla propojí se s jednotlivými částmi těla (cca 25 min)


2. Dechová meditace

Hluboké dýchání spodním bříškem v předepsané sadě pozic pro každou úroveň slouží k akumulaci čchi a přivedení životní energie do těla. Přidruženým aspektem této části cvičení je posílení středu těla a zlepšení posturální korektnosti těla. Dechovou meditaci provází zpívaná mantra, která pomáhá praktikujícím držet přesný dechový rytmus (cca 40 min).


3. Ukončovací cvičení

Tato část praxe slouží ke zužitkování čchi shromážděné během hlavní dechové části cvičení (část 2). Během série cviků se čchi distribuuje do všech částí těla (cca 12 min).


4. Orgánová sestava (Ki Sin  Bup) 

Energii distribuujeme také do vnitřních orgánů, aby se stimulovala a posílila jejich funkce. Cviky se cvičí pro párové orgány ledviny - močový měchýř, srdce - tenké střevo, játra - žlučník, plíce - tlusté střevo, slezina - žaludek (cca 5 min).


5. Posilovací cvičení

Pro zakončení praxe, abychom "do světa z tělocvičny" odešli přítomní a aktivní, cvičíme krátkou část posilovací - kliky a sklapovačky (cca 5 min)

25 pozic první úrovně cvičení

Na obrázku napravo je 25 pozic první úrovně cvičení sunda, ve kterých se dýchá v čtyřicetiminutové části cvičení. V pozicích setrváme na pravidelný počet dechů - délku setrvání i délku dechu nám pomáhá držet rytmus zpěvu doprovodné hudby/mantry.

Pro kvalitní dech v pozici je potřeba, aby tělo zaujímalo správné posturální nastavení. Platí také naopak, že dobrý dech nám správnou pozici pomáhá nastavovat i udržovat. Obojí se tedy vzájemně podporuje: dobrý dech posiluje dobrou pozici, správná postura těla/dobrá pozice umožnuje dobrý dech. 

Posilováním středu těla se umožní, aby se vše v těle zharmonizovalo. Vše v těle se vrátí na správné místo a zorganizuje se podle středu.  

Píseň 

V dechové části používáme k vedení praxe a pozic audio nahrávku.

Mistr Chung-San na ní opakovaně zpívá 16 slov.

Tato nahrávka se jmenuje Doh-In-Doh-Song a její záměr je posilovat soustředění a harmonizovat srdce a dech. 

.

Píseň Vedení k Pravdě / Song of Guidance to the Truth

Jung-Gahk-Doh-Won                   

 

Awakened in the foundation of truth,

I gain my wisdom and power.

When the Universe and I are One,

I will save all living beings.

 

Probuzen k základům pravdy,

získávám svou moudrost a sílu.

Až vesmír a já budeme Jedno,

zachráním všechny živé bytosti. 

Postup

Sundo lze praktikovat ve všech věkových kategoriích, na všech úrovních, bez ohledu na počáteční fyzický stav. Studenti postupují v rostoucí obtížnosti pozvolna, vždy když jsou připraveni na další úroveň. Cvičení i praxe jsou bezpečné a mají dobře strukturovanou metodiku.
Postup se mění podle četnosti a kvality praxe.
Po dosažení červeného pásu, může být cvičenci po splnění dalších podmínek udělen titul "Instruktor", dále "Senior Instructor" a "Učitel" ( Sa Bom Nim ). Pět úrovní praxe:
Jung Ki Dan Boup - bílý pás, bílý a žlutý: 2 tabulky s 25 pozicemi 
Keon Gon Dan Boup - žlutý pás: "Sjednocení energie nebe a země", 1 tabulka s 23 pozicemi 
Ki Dan Boup - červený pás, červený a modrý pásek: "Práce s původní energií vesmíru", 3 x 10 tabulek s 12 pozicemi 
Chook Ki Dan Boup - šedý pásek: "Napájejte primární energii", 1 tabulka s 5 pozicemi 
Jin Ki Dan Boup - černý pásek: "Práce s transformovanou energií, čistá", jedna pozice