0*nkMHIYllnotYcos_.jpeg

Začínáme cvičit SunDo

Můžete začít cvičit celou SunDo praxi nebo krátkou verzi, podle svých časovýh možností. Důležité je rozhodnout se, které dny a v Jakém čase budete cvičit. Doporučujeme na začátek raději 2-3x krátkou praxi než jednou celou. Pro účinek je lepší častější cvičení a pravidelnost. Najděte si svůj rytmus. Začněte, naciťte, rozvrh cvičení upravte podle potřeby či možností. Můžete cvičit sami nebo se připojit k našim online lekcím.

20190724_073540.jpg

Níže uvedené materiály jsou určené pro celou SunDo praxi.

V kroku 4 najdete video s krátkou a plnou verzí cvičení.

Krok 1: Vytiskněte si/uložte si tabulku pozic k dechové meditaci

Level-1-Part-1_edited.png

25 pozic Jung Ki Dan Boub

Krok 2: Vytiskněte/uložte si tabulky Zahřívacích cvičení, Cvičení pro distribuci energie a Orgánové cviky 

Picture Guide for Warm up, Energy distribution and Organ Exercises

Krok 3: Stáhněte si mantru pro dechovou meditaci

Mantra (38 min)
click the blue button to download to your mobile or computer

Krok 4: Následujte krátkou nebo celou verzi praxe SunDo

Instrukce a informace

Energetický koncept těla


Sundo pracuje s taoistickým energetickým pojetím člověka. Můžeme ho znát z tradiční čínské medicíny. Jedná se o tři hlavní energetická centra těla, tzv. dancheony (dantian, tchan-tien), jinak také Rumělková pole a systém meridiánů. Dantiany jsou umístěny: spodní pod pupkem, střední v oblasti srdce (zhruba ve výši prsních bradavek) a horní v oblasti mozku. Lze říci, že třem dantienům odpovídá energetická úroveň takto: k hornímu dantienu patří mysl, střednímu duch, spodnímu tělo. Je potřeba, aby každá úroveň měla svoji vyživenou a čistou úroveň, pak člověk může fungovat harmonicky a vyvíjet se vyrovnaně.
Záměr sundo praxe a instrukce k dýchání


Sundo v počátcích cvičení vyživuje primárně spodní dantien, aby člověk pro svůj pokrok měl stabilní kořeny a sílu. Činí tak především dechovou meditací, kdy ve 25-ti pozicích vykonáváme osm dechů v délce 5 sekund nádech, 5 sekund výdech – tento dechový vzorec platí pro počátečních zhruba 60 cvičení, pak se vzorec mění. Při dechové meditaci se dech vede do oblasti spodního dantienu, a to pomalu, klidně a rovnoměrně tak, aby tělo zůstávalo bezúsilné, ale živě přítomné a mysl koncentrovaná, přesto klidná tak, že nevytváří napětí v nervové soustavě ani v těle.
Skladba celé sundo praxe


1/ Warm up – zahřívací cvičení (20-25 min) Připravíme tělo na dechovou meditaci, rozhýbeme jej stretchingem a rotačními pohyby, rozdýcháme se a posturálně tělo nacítíme a aktivujeme. 2/ Dechová meditace (liší se podle úrovně cvičení) (38 min) 3/ Cvičení pro distribuci energie (10 min) 4/ Orgánová sestava (5 min) 5/ Posilování (stojka, kliky, sklapovačky) (5 min)
Rytmus dechové meditace